Financiering

Zeker Groen biedt u naast koop ook de mogelijkheid tot financieren, in beide gevallen bent u meteen eigenaar van het pakket en Zeker Groen werkt hierin uitsluitend samen met gekwalificeerde partners en begeleidt u in het volledige traject.
Wij zorgen voor volledige transparantie en ondersteunen u bij het selecteren van de verschillende mogelijkheden.

GreenLoans

GreenLoans is een van de weinige Nederlandse bedrijven die groene financieringen aanbiedt aan particulieren. GreenLoans is onderdeel van ALFAM, een 100% dochter van ABN AMRO. GreenLoans wil met haar leningen bijdragen aan een duurzame wereld en energiebesparing. Daarom kiest zij voor maatschappelijk verantwoord bankieren. Het geld dat Greenloans uitleent komt uit groene fondsen. En ze leent het alleen uit voor 100% groene investeringen. Zo blijft het groene geld groen.

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Voor het financieren van energiebesparende maatregelen is de Energiebespaarlening voor veel woningeigenaren een interessante optie. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar rechtstreeks contact met SVn heeft.